Pharma maraton

Razgovor za posao je ono što čeka svakog studenta, bez obzira na karijerni izbor koji napravi. Pharma maraton predstavlja seriju kratkih simulacija realnih uslova prilikom razgovora za posao, koje će voditi predstavnici i HR menadžeri farmaceutskih kompanija. Oni će pregledati biografije studenata, učesnika simulacija, i u skladu sa tim im postaviti pitanja koja su od važnosti za kompaniju koju predstavljaju, a koja bi im bila postavljena i na realnom razgovoru za posao. Kroz kontakt sa osobama koje odlučuju o zaposlenju kandidata, studentima će dobiti sugestije i savete u vezi sa nastupom, govorom tela, prezentacijom i drugim segmentima koji se razmatraju prilikom regrutovanja mladih kadrova.