Radionice

Radionice su osmišljene sa ciljem da se kod studenata, kroz interaktivan sadržaj, razviju veštine, koje bi bile od značaja u njihovom daljem karijernom razvoju. Takođe, studenti će imati priliku da se tokom specijalizovanih radionica, čiji su moderatori zaposleni u farmaceutskim kompanijama, upoznaju sa radom, misijom i vizijom kompanija partnera projekta. Studenti će,podeljeni u timove , pokušati da reše neki od postavljenih problema sa kojima su se kompanije susrele u svom radu. Tokom radionica, studenti će moći da ostvare kontakt sa predstavnicima kompanija i da se bliže informišu o radu kompanije.