Roche je najveća biotehnološka kompanija na svetu, sa značajno zastupljenim lekovima iz oblasti onkologije, imunologije, infektivnim bolestima, oftalmologijie i bolestima centralnog nervnog sistema.

Zahvaljujući usklađivanju terapijskih i dijagnostičkih rešenja, ovaj farmaceutski gigant efikasno pretvara rezultate istraživanja u savremene terapije, za dobrobit pacijenata, lekara i drugih partnera u oblasti zdravstva. Koristeći nova saznanja u molekularnoj medicini i dijagnostičkim postupcima, dugoročni strateški put kompanije Roche je razvoj personalizovane medicine - pružanje terapije prilagođene tačno određenoj grupi pacijenata.

U Srbiji je Roche prisutan od 1991. godine, najpre kao predstavništvo, a od 2005. kao samostalna kompanija sa sedištem u Beogradu. U kompaniji Roche u Srbiji danas radi preko 70 mladih i ambicioznih ljudi. Mnogi su prepoznati kao izuzetno vredni i obrazovani, pa im je omogućeno da karijeru nastave u predstavništvima Roche širom sveta, a neki su izabrali Beograd kao mesto iz kojeg će voditi posao.