Sanofi je posvećen u pružanju podrške ljudima koji imaju zdravstvene probleme. Mi smo globalna biofarmaceutska kompanija čiji je fokus zdravlje ljudi. Mi sprečavamo bolesti putem vakcina, obezbeđujemo inovativne terapije u borbi protiv bola i olakšavamo stanje pacijenata. Mi stojimo iza nekolicine ljudi koji boluju od retkih bolesti ali i miliona drugih ljudi sa dugoročnim hroničnim stanjima. Sa više od 100 000 zaposlenih u 100 država, Sanofi širom sveta transformiše naučne inovacije u zdravstvena rešenja.

Sanofi, Empowering Life