Servier je internacionalna farmaceutska kompanija u privatnom vlasništvu kojom rukovodi neprofitna fondacija. Sedište kompanije je u Francuskoj. Servier je prisutan u 148 zemalja sveta i zapošljava više od 21 000 ljudi.

U potpunosti nezavisna kompanija, Servier reinvestira čak 25% ukupnog prometa u istraživanje i razvoj novih lekova, koji će doprineti uspešnijem lečenju, produženju i podizanju kvaliteta života. Rast kompanije vođen je stalnim inovacijama u 5 terapijskih oblasti: kardiovaskularne, imuno-inflamatorne i neuropsihijatrijske bolesti, onkologija i dijabetes.

Na tržištu Srbije Servier posluje već 10 godina i u poslednje 2 godine je najbrže rastuća inovativna kompanija u zemlji. Dostupnost inovativne terapije pacijentima u Srbiji, ne samo u oblasti kardiologije već i u drugim terapijskim indikacijama kao što su dijabetes, onkologija i bolesti vena, je jedan od prioriteta kompanije. Posvećenost i briga o pacijentu je Servierov krajnji cilj koji se ostvaruje saradnjom sa svim važnim činiocima zdravstvenog sistema Srbije.